Sásdi Általános Iskola06 (72) 575-006

Hírek  ››  Innovatív iskolai programok Sásdon

A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0372 azonosítószámú projekt keretében a 2014/2015. tanítási év második felében és a 2015/2016. tanítási év elejét érintő programok segítségével az intézmény pedagógiai programjával összhangban ökotábor, erdei iskola, sporttábor, nyelvi táborok és tanórán kívüli mozgásos tevékenységek kerültek megszervezésre. A projekt megvalósításába bevonásra került pedagógusok környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú, illetve "Tevékenységközpontú tanulásszervezés a magatartási és tanulási problémák kezelésére" című továbbképzéseken vettek részt. A projekt hozzájárult a társadalmi felzárkóztatási kultúra fejlesztéséhez, az idegen nyelvek és a tanórán kívüli mozgásos ismeretek fejlesztéséhez, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához. A pályázat keretében beszerzésre került kis értékű tárgyi eszközök (tantermi és udvari játékok, fejlesztő és kreatív eszközök) az egész napos iskolai nevelés keretében a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését segítik.

A projekt teljes összköltsége 11 999 767 Ft

A projekt kezdete 2015. május 1. befejezése 2015. október 31.